LanStar

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home За нас

ИСТОРИЯ

ЛАНСТАР е българска компания, създадена през 2000г. Като лицензиран телекомуникационен оператор, ние специализираме в предлагането на  телекомуникационни решения за бизнеса и за домашните потребители.

Основната дейност на фирмата е изграждане на интернет мрежа и доставка на интернет свързаност в населени места от Пловдивска област. Непрекъснато нарастващата роля на интернет в ежедневието, все по-осезателното му присъствие в бизнеса, желанията на обикновения потребител, и най – вече изискванията на бизнес абонатите, предначертават и нашите цели, а именно разрастване на мрежата, оптимизиране на качеството и непрекъснат технически контрол на доставяната услуга.

МИСИЯ

Да привличаме за клиенти както домашни потребители, така и бизнес организации на територията на населените места, които обслужваме. Да работим за непрекъснатото оптимизиране на качеството на услугата, да осигурим на абонатите си, и най-вече на бизнеса, оптимално добри условия в нашата мрежа. Да сме надежден, честен и предвидим партньор за всички наши клиенти.

Ние вярваме, че зад успешните бизнес взаимоотношения винаги стои висок професионализъм, доказана ефективност и безупречна лоялност.

МРЕЖА

ЛАНСТАР участва в изградената мрежа от напречни връзки между основните Интернет доставчици в страната, което осигурява на нашите клиенти високоскоростна връзка както до мрежата на всички български Интернет доставчици в България, така и до техните клиенти и информационни ресурси.

Свързаността към България постигаме чрез собствена оптична мрежа на територията на с. Войводиново и град Пловдив, и партньорски мрежи , които отговарят на всички изисквания за качество на предлаганите услуги. Надеждната свързаност към глобалната мрежа дължим на изцяло оптичните международни трасета, обслужвани от световни лидери като: Deutsche Telekom, France Telecom, AT&T и др. ЛАНСТАР продължава да следва приетите международни телекомуникационни стандарти при развитието на мрежата, за да може клиентът да получи надеждна и бърза услуга.

Разполагаме с екип от висококвалифицирани специалисти, които осигуряват професионално обслужване и специално внимание за всеки клиент.

    ОСНОВЕН ФОКУС

Изградената вече собствена високоскоростна оптична връзка между Пловдив и Войводиново ни дава основание да смятаме, че можем да предложим на своите настоящи и потенциални клиенти оптимално добрър вариант на надеждна и сигурна интернет свързаност, съобразно специфичните нужди и изисквания на всеки един от тях.

Ние вярваме, че положителните промени в работата ни постепенно очертават пред всеки клиент визията за нас като нов тип телекомуникационен оператор.

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТИ

ЛАНСТАР притежава 3 лицензии, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията:

  • Лицензия № 217-05508/13.01.2005 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоствяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на област Пловдив - с. Войводиново

  • Лицензия № 217-05508-01/19.04.2007 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоствяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на област Пловдив.

  • Лицензия № 220-06249/09.02.2007 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществени мрежи RLAN от подвижна радиослужба на територията на Република България.

 

 

Предлагани Услуги

Wi-Fi решенията са подходящи за клиенти имащи нужда от свободата да ползват интернет с висока скорост на своя лаптоп във всяка точка на дома си без, необходимост от кабел. При безжичният достъп, предлаган от "Ланстар", се използват устройства, сертифицирани по стандарта 802.11b/g.