LanStar

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home За нас

ИСТОРИЯ

ЛАНСТАР е българска компания, създадена през 2000г. Като лицензиран телекомуникационен оператор, ние специализираме в предлагането на  телекомуникационни решения за бизнеса и за домашните потребители.

Основната дейност на фирмата е изграждане на интернет мрежа и доставка на интернет свързаност в населени места от Пловдивска област. Непрекъснато нарастващата роля на интернет в ежедневието, все по-осезателното му присъствие в бизнеса, желанията на обикновения потребител, и най – вече изискванията на бизнес абонатите, предначертават и нашите цели, а именно разрастване на мрежата, оптимизиране на качеството и непрекъснат технически контрол на доставяната услуга.

МИСИЯ

Да привличаме за клиенти както домашни потребители, така и бизнес организации на територията на населените места, които обслужваме. Да работим за непрекъснатото оптимизиране на качеството на услугата, да осигурим на абонатите си, и най-вече на бизнеса, оптимално добри условия в нашата мрежа. Да сме надежден, честен и предвидим партньор за всички наши клиенти.

Ние вярваме, че зад успешните бизнес взаимоотношения винаги стои висок професионализъм, доказана ефективност и безупречна лоялност.

МРЕЖА

ЛАНСТАР участва в изградената мрежа от напречни връзки между основните Интернет доставчици в страната, което осигурява на нашите клиенти високоскоростна връзка както до мрежата на всички български Интернет доставчици в България, така и до техните клиенти и информационни ресурси.

Свързаността към България постигаме чрез собствена оптична мрежа на територията на с. Войводиново и град Пловдив, и партньорски мрежи , които отговарят на всички изисквания за качество на предлаганите услуги. Надеждната свързаност към глобалната мрежа дължим на изцяло оптичните международни трасета, обслужвани от световни лидери като: Deutsche Telekom, France Telecom, AT&T и др. ЛАНСТАР продължава да следва приетите международни телекомуникационни стандарти при развитието на мрежата, за да може клиентът да получи надеждна и бърза услуга.

Разполагаме с екип от висококвалифицирани специалисти, които осигуряват професионално обслужване и специално внимание за всеки клиент.

  ОСНОВЕН ФОКУС

Изградената вече собствена високоскоростна оптична връзка между Пловдив и Войводиново ни дава основание да смятаме, че можем да предложим на своите настоящи и потенциални клиенти оптимално добрър вариант на надеждна и сигурна интернет свързаност, съобразно специфичните нужди и изисквания на всеки един от тях.

Ние вярваме, че положителните промени в работата ни постепенно очертават пред всеки клиент визията за нас като нов тип телекомуникационен оператор.

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТИ

ЛАНСТАР притежава 3 лицензии, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията:

 • Лицензия № 217-05508/13.01.2005 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоствяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на област Пловдив - с. Войводиново

 • Лицензия № 217-05508-01/19.04.2007 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоствяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на област Пловдив.

 • Лицензия № 220-06249/09.02.2007 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществени мрежи RLAN от подвижна радиослужба на територията на Република България.

 

 

Предлагани Услуги

"Ланстар" Ви предлага надежден високоскоростен Интернет достъп без прекъсване, гарантиран от нашата оптично-електрическа мрежа, в съотвествие с FTTN и FTTB архитектури за изграждане на фибро-оптични мрежи:

 • FTTN – оптична точка до всеки три/четири сгради или в радиус от 300м
 • FTTB – оптична точка до всяка сграда
 • Без необходимост от допълнителен хардуер като скъпи модеми за ползването на нашата услуга
 • 24 часов мониторинг на мрежата и всекидневна поддръжка 365 дни в годината
 • Без ограничение на връзката
 • Реален статичен Ай Пи (IP) адрес